Digitaliziramo vaše transkripte in glasovanja!

Celovita rešitev za vsako organizacijo, ki verjame v transparentnost in digitalizacijo. Parlameter skrbi za transkripte in glasovanja od njihovega zajetja do vizualizacije in objave.

Parlameter je na voljo, da javnosti odpre vsak/-o
parlament, mestni svet, občinski svet, univerzo, kooperativo, zadrugo
ali katero koli drugo institucijo.

Pospešimo raziskovalno in novinarsko delo


Če podatki niso strukturirani, so praktično nedostopni. Pomagajte medijem in raziskovalcem, da raziščejo vaše zbirke podatkov ter jim dnevno ponudite avtomatizirane analize in vizualizacije, pripravljene za takojšnjo objavo.

Spodbudimo razvoj


Olajšajte življenje razvijalcem in programerjem, ne da bi ob tem obremenjevali svoje IT osebje. S Parlametrom bodo vaši podatki pripravljeni za izvoz, strojno berljivi in pripravljeni za akcijo!

Razvajamo vaše občinstvo


Ljudje bodo imeli dvojno korist - od rezultatov novinarskega in razvijalskega dela ter od lastnega vpogleda v podatke

Funkcije

Parlameter že poganja digitalna življenja spodnjih institucij:

Kontakt

Že danes poskrbite, da izpolnjujete standarde jutrišnjega dne.

Pišite nam na parlameter@danesjenovdan.si.

Želite postaviti svoj Parlameter?

Parlameter je - in vedno bo - odprtokodni projekt.

Github repozitorij najdete tukaj.